Thủ Đô Hà Nội Xem Xét Nâng Lương Cho Giáo Viên

Một trong những mục tiêu mà thành phố Hà Nội chú trọng trong việc nâng cao tinh thần và tạo động lực cho đội ngũ ngành sư phạm là nâng hệ số lương cho giáo viên. Theo đó, Ban lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có các quy định cụ thể về chế độ trợ cấp thâm niên, mở các lớp học đào tạo hằng năm dành cho giáo viên và một số chính sách thưởng lễ, phúc lợi…

Theo đề nghị thay đổi của thành phố Hà Nội thì có thể mức lương cơ bản có thể được tăng lên đáng kể nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhiều giáo viên khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về tính khả thi trong vấn đề nâng mức lương. Với số lượng giáo viên hằng năm của thành phố khá cao, nguồn vốn nhà nước có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý và sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh. Đề nghị tăng hệ số cơ bản lên cao là một trong những giải pháp tốt và hữu hiệu để tạo động lực cho ngành giáo dục, tuy nhiên với số lượng hơn 2 triệu giáo viên công lập trên toàn thành phố sẽ gây khó khăn cho ngân sách nhà nước.

Theo Hiệu trưởng trường một trường trung học cơ sở tại Hà Nội, việc tăng lương này là cần thiết, nhưng mức tăng và quá trình tăng cần được tính toán cẩn thận. Vấn đề tiền lương nên được thực hiện từng bước bởi vì hiện nay ngành sư phạm đang là một trong những ngành thu hút rất nhiều nhân lực, số lượng ứng viên tìm việc làm tại các trường công lập cũng ngày càng đang gia tăng, chính vì vậy nguồn vốn có thể không đủ đáp ứng.

Việc tăng lương đề xuất được dự trù có mức lương cao đã được hầu hết các chuyên gia lĩnh vực sư phạm và giáo viên ủng hộ nhiệt tình, đây là điều rất tốt, sẽ tạo động lực lớn  cho đội ngũ giáo viên.

Cũng liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia cho rằng mức tăng lương đề xuất là rất tốt, sẽ tạo động lực lớn cho đội ngũ nhà giáo và thu hút nhiều nhân sự giỏi trong ngành hơn. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta cần phải có đánh giá cụ thể về mức độ khả thi của nó. Đặc biệt trong bối cảnh ngân sách nhà nước hiện nay thì có thể  mất khá nhiều thời gian để cân nhắc.

Các chuyên gia về giáo dục và sư phạm khẳng định mức lương trong ngành sư phạm nên được xem xét và nâng lên cao hơn so với hiện tại. Năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ / TW về cải cách cơ bản và toàn diện về giáo dục đã nhắc lại điều này, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng đây là mối quan tâm lớn của giáo viên, vì vậy trong tương lai sẽ đề xuất các chính sách để phát triển về các chính sách và luật cho giáo viên.