Doanh Nghiệp Tại Hà Nội Cân Nhắc Nâng Lương Cho Người Lao Động

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, số tiền bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ được khấu trừ vào tiền lương và các khoản trợ cấp thay vì chỉ trả lương hiện tại. Do đó, các doanh nghiệp phải chịu rủi ro vượt quá chi phí, và một số doanh nghiệp thậm chí còn có thể chịu nhiều tổn thất về tài chính.

Thấy được những khó khăn trước mắt, các chuyên gia cho biết hầu hết các doanh nghiệp đã yêu cầu không tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên trong năm 2018.

Giải thích về vấn đề này, các doanh nghiệp trong vòng 10 năm qua, mức lương tối thiểu của người lao động đã tăng hơn 10%. Cơ sở quyết định tăng lương là năng suất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), hiệu quả công việc và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Với mức tăng trung bình GDP, CPI và năng suất trong thời gian gần đây, tăng lương mỗi năm là không hợp lý. Một chủ doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ, thông qua việc thỏa hiệp với 30 hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có 16 hiệp hội nước ngoài thì phần lớn các doanh nghiệp cả đều yêu cầu không tăng lương vào năm 2018. Quan điểm của nhiều doanh nghiệp là mức lương tối thiểu hiện tại chỉ có thể đáp ứng được trên 90% mức sống, nhưng phần lớn đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của người lao động.

Một doanh nghiệp cho biết, mức lương tối thiểu có thể được thành lập sau khi có kết quả từ buổi thảo luận của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Người lao động có thể thương lượng để nâng cao mức lương tối thiểu dựa trên công việc hoặc cải tiến công nghệ. Trong thời gian gần đây, mức lương tối thiểu được tăng liên tục mà không cần xét đến thành tích.

Trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn, sức ép từ thị trường lao động, vấn đề sử dụng công nghệ và các khoản chi tiêu khác. Mỗi năm tăng lương tối thiểu sẽ gây thêm áp lực lên các doanh nghiệp.

Trong sáu tháng đầu năm, có hơn 60 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập, nhưng cùng thời điểm đó có 2/3 trong số các doanh nghiệp đó đã ngừng hoạt động. Nếu tăng lương tối thiểu, các doanh nghiệp sẽ phải tổ chức lại sản xuất và vấn đề thay đổi lực lượng nhân sự. Vì vậy, trong khi một số lợi ích từ tăng lương, những người khác sẽ bị mất việc trong khi tìm việc làm mới là vô cùng khó khăn.

Nghị quyết của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu phải được nâng lên dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực của doanh nghiệp và phụ thuộc vào ngành, nghề.

Từ phía người lao động cho biết, họ chỉ được hưởng mức lương tối thiểu nhưng năng suất làm việc của họ vượt hơn mức lương đã được thương lượng. Hiện nay, công nhân trong một số ngành công nghiệp công nghệ cao có thu nhập cao hơn mức lương tối thiểu. Trong khi đó, giày dép, dệt may và thủy sản nằm trong số các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động đang có mức lương tối thiểu khá thấp.

Khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng mức lương tối thiểu khu vực là hơn 13% vào năm 2018, các chuyên gia cho biết sẽ phân tích kỹ lưỡng vấn đề này và thảo luận với các nhà tuyển dụng, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để điều chỉnh tăng tỷ lệ vì tỷ lệ đề cập ở trên được coi là quá cao.