Cải Cách Hệ Thống Đào Tạo Giáo Viên Tại Thủ Đô Hà Nội

Theo các chuyên gia, quá trình đào tạo giáo viên là nhiệm vụ chính và vô cùng cần thiết để góp phần vào việc việc nâng cao tri thức cho thế hệ học sinh tương lai. Trong vài năm gần đây, mục tiêu chính của các trường học công lập tại thành phố Hà Nội chính là thay đổi một số quy trình đào tạo giáo viên, định hướng cho giáo viên không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn rèn luyện về kỹ năng cho các em học sinh để đáp ứng với yêu cầu chung từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các sinh viên tìm việc làm chuyên ngành sư phạm trước khi trở thành giáo viên chính thức cũng sẽ được tham gia nhiều khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ để quá trình giảng dạy đạt hiệu quả và hướng đến đúng mục tiêu của nhà trường.

Ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội  nhấn mạnh đến việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Giáo sư Đinh Quang Báo cho biết, trên thực tế, một trong những lý do dẫn đến những hạn chế về năng lực chuyên môn của giáo viên đến từ sự lạc hậu của chương trình giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Người đứng đầu Trường Đào tạo Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh rằng chương trình giáo dục tổng quát mới đã có những thay đổi lớn về định hướng, mục tiêu và cấu trúc chương trình. Cơ sở đào tạo giáo viên hiện tại sẽ không đáp ứng được sự thay đổi.

Vì chương trình giáo dục tổng quát được chia thành hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục nghề nghiệp nên các trường sư phạm phải tích hợp vào chương trình giảng dạy để sinh viên tốt nghiệp có thể dạy cả hai môn học ở các trường trung học cơ sở và trung học cơ sở. Sự đổi mới của chương trình đào tạo giáo viên nên được thực hiện đồng bộ, hợp tác và chia sẻ giữa các trường sư phạm uy tín trong cả nước. Tuy nhiên, việc đổi mới chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo giáo viên đòi hỏi một khoản tiền đáng kể. Từ thực tế này, Giáo sư Đinh Quang Báo cho biết cần có sự hợp tác và chia sẻ giữa các trường đào tạo giáo viên hàng đầu. Mặt khác, điều này luôn đi kèm với các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hệ thống các học viên.

Ngoài ra, việc đổi mới chương trình giảng dạy có thể sẽ dẫn đến nhiều khó khăn của một số cơ sở đào tạo giáo viên, điều này sẽ đòi hỏi sự tái cơ cấu các cơ sở sư phạm của đất nước. Đây là một nhiệm vụ không thể thiếu và khẩn cấp trước ngưỡng gia hạn chương trình và sách giáo khoa. Ngoài ra, Nhà nước cần ban hành các chính sách ưu đãi cho các cơ sở đào tạo giáo viên, tạo điều kiện để thu hút đầu vào chất lượng cao và cải thiện cuộc sống của giáo viên để họ có thể yên tâm về công việc và sự cống hiến của họ. Những yếu tố này cũng sẽ thu hút được nhiều sinh viên theo học ngành sư phạm hơn trong tương lai.